បើ​បាតដៃ​មាន​ពណ៌​ក្រហម គឺ​តំណាងអោយ​ចរន្តឈាម និង​បេះដូង​មាន​បញ្ហា

865


ដោយសារតែ​ពណ៌​ក្រហម គេ​អាច​សំគាល់​ទៅលើ​បេះដូង និង​ឈាម​នោះ ដូច្នេះ​ប្រសិនបើ​បាតដៃ​មាន​ពណ៌​ក្រហម គឺ​តំណាងអោយ​ចរន្តឈាម និង​បេះដូង​មាន​បញ្ហា ប្រសិនបើ​បាតដៃ​ក្រហម​ទាំងស្រុង គឺ​សរសៃឈាម​បញ្ជូន​ឈាមមាន​ល្បឿន​លឿន​ពេក​។​ ម្យ៉ាងទៀត ប្រសិនបើ​បាតដៃ​មាន​ពងបែក គឺ​ត្រូវ​យកចិត្តទុកដាក់ ចំពោះ​ការ​នឿយណាយ​ខ្លាំង​។ ចំណែកឯ​ពណ៌​ក្រចកដៃ ប្រសិនបើ​ក្រហម​ជ្រុល ឬ​ខ្មៅ​ជ្រុល ឬ​ស​ជ្រុល គឺ​តោង​ប្រយ័ត្ន ព្រោះ​ក្រចកដៃ​ធម្មតា គឺមាន​ពណ៌​ក្រហម​ប្រឿងៗ​ប្រៀបដូចជា​ពណ៌​សាច់​។​