តើអ្នកដែលធាត់ជ្រុល អាចប្រឈមមុខនឹងជំងឺអ្វីខ្លះ?

243


ការ​មិន​ចេះ​រក្សា​ទម្ងន់ និង​ចេះ​តែ​បណ្តោយ​អោយ​ខ្លួន​អ្នក​ធា​ត់ទៅៗ វា​នឹង​ធ្វើឲ្យ​អ្នក​មាន​បញ្ហា​សុខភាព និង​ប្រឈម​ជំងឺ​យ៉ាងច្រើន​។​

បើ​អ្នក​ធាត់​ជ្រុល អ្នក​អាច​នឹង​ប្រឈម​ជំងឺ​ដូចខាងក្រោម​នេះ​៖

– ជំងឺ​បេះដូង​

– ជំងឺ​ទឹកនោម​ផ្អែម​

– គេង​បាត់​ដង្ហើម​

– ភ្នែក​ឡើងបាយ​

– ជំងឺ​ដាច់​សរសៃឈាម​ក្នុង​ខួរក្បាល​

– ជំងឺ​បាក់​ទឹកចិត្ត និថ​ប់​អារម្មណ៍​

– ជំងឺ​រលាក​ឆ្អឹងខ្ចី​ក្នុង​សន្លាក់​៕