អស្ចារ្យណាស់! កូនខ្មែរម្នាក់នាំយកបទ “សម្លកូនអុក” ប្រគំរួមគ្នាជាមួយជនបរទេសមកពីបណ្ដាប្រទេសនានា យ៉ាងពិរោះរណ្តំ (មានវីដេអូ)

288


កាលពីពេលថ្មីៗនេះ លើផេក Cambodian Living Arts (CLA) មានការផ្សព្វផ្សាយទាក់ទិននឹងការនាំយកតន្ត្រីកម្ពុជាទៅបង្ហាញនៅលើឆាកអន្តរជាតិ។ ដោយលោក នឹម សេងហៀង  មកពីក្រុមសម្ដែង Bambu Stage មកពីខេត្តសៀមរាប គាត់បានទៅចូលរួមកម្មវិធីអេសណូ ស៊ុយអែត ២០១៩ ពីថ្ងៃទី ២៧ មិថុនា ដល់ទី៥ ខែកក្កដា។ នេះជាលើកទីមួយសម្រាប់គាត់ដែលបានចូលរួមសិក្ខាសាលាតន្ត្រីអន្តរជាតិ និងបានជួបសិល្បករមកពីជុំវិញពិភពលោក ក្រោមកិច្ចសហការរវាងអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈ អេសណូ ស៊ុយអែត ២០១៩ និងអេសណូអន្តរជាតិ។

គាត់បានយកបទ «សម្លកូនអុក» ជាចង្វាក់ឡាំលាវ យកទៅបង្ហាញបានយ៉ាងពិរោះរណ្ដំចិត្តរួមជាមួយនឹងសម្លេងឧបករណ៍ភ្លេងមកពីបណ្ដាប្រទេសនានា។ សូមទស្សនាវីដេអូប្រគំដូចតទៅ!

ចម្រៀងពីកម្ពុជា

SENGHEANG BRINGS CAMBODIAN SONG TO THE WORLD! (English below)នឹម សេងហៀង នាំយកតន្ត្រីកម្ពុជាទៅបង្ហាញនៅលើឆាកអន្តរជាតិ។ ជាតន្ត្រីករ មកពីក្រុមសម្ដែង Bambu Stage មកពីខេត្តសៀមរាប គាត់បានទៅចូលរួមកម្មវិធីអេសណូ ស៊ុយអែត ២០១៩ ពីថ្ងៃទី ២៧ មិថុនា ដល់ទី៥ ខែកក្កដា។ នេះជាលើកទីមួយសម្រាប់គាត់ដែលបានចូលរួមសិក្ខាសាលាតន្ត្រីអន្តរជាតិ និងបានជួបសិល្បករមកពីជុំវិញពិភពលោក ក្រោមកិច្ចសហការរវាងអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈ អេសណូ ស៊ុយអែត ២០១៩ និងអេសណូអន្តរជាតិ។គាត់បានយកបទ «សម្លកូនអុក» ជាចង្វាក់ឡាំលាវ យកទៅបង្ហាញបានយ៉ាងពិរោះរណ្ដំចិត្តរួមជាមួយនឹងសម្លេងឧបករណ៍ភ្លេងមកពីបណ្ដាប្រទេសនានា។ សូមទស្សនាវីដេអូប្រគំដូចតទៅ!នឹម សេងហៀង (NEM Sengheang), a musician from Bambu Stage Cambodia in Siem Reap, joined Ethno Sweden 2019 from 27 June to 5 July. It was his first time to participate in such a big event where he met young artists from around the world and presented Cambodain culture and arts, through a cooperation of Cambodian Living Arts (CLA), Ethno Sweden 2019 and Ethno World.Please enjoy the Cambodian song he played with other instruments.Credit:​ Ethno Sweden

Posted by Cambodian Living Arts (CLA) on Tuesday, July 9, 2019