តោះ! ចូលរួមប្រើប្រាស់ថង់ ផលិតចេញពីដំឡូងមី ដើម្បីបរិស្ថានយើងទាំងអស់គ្នា!

250


ថ្មីនេះគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីមួយទៀតដែលកើតចេញពីក្រុមហ៊ុន Cleanbodia បានផលិតថង់ចេញពីរុក្ខជាតិដើម្បីរួម ចំណែកក្នុងកាត់បន្ថយការបំពុលបរិស្ថានដោយសារតែសព្វថ្ងៃនេះមានតំរូវការប្រើប្រាស់ច្រើននៃចង់។

វាពិតជារឿងដ៏អស្ចារ្យបំផុតដែលក្រុមហ៊ុន Cleanbodiaអាចធ្វើបាននេះបើតាមការរៀបរាប់បានអោយដឹងថា ថង់នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយប្រើប្រាស់ដំឡូងមីដែលវានឹងរលាយទៅវីញក្នុងរយះពេលប្រំាមួយខែខុលពីថង់ដែលធ្វើដោយផ្លាស្ទិចវាមានអាយុកាលពី ១០០ឆ្នំា ទៅ ៤៥០ឆ្នំា។

ដូចនេះសូមបងប្អូនលោកតាលោកយាយមេត្តាជួយគំាទ្រថង់ធ្វើចេញពីរុក្ខជាតិដើម្បីរួមចំណែក្នុងការកាត់បន្ថយការបំពុលបរិស្ថាននៅជំុវិញខ្លួន។

 

ដកស្រង់ដោយ៖ លោក ប៊ុត ហេង (Den-sharing)

ប្រភព៖ Cleanbodia