ទឹកដោះគោ ជួយ​បង្ការ​ជម្ងឺ​បេះដូង

353


ជាទូទៅ ទឹកដោះគោ និងទឹកដោះគោជូរសុទ្ធតែសម្បូរដោយស្ទេរ៉ូលពីធម្មជាតិ ដែលជួយកាត់បន្ថយ កូលេស្តូរ៉លមានច្រើននៅក្នុងសណ្តែក គ្រាប់រុក្ខជាតិនិងផ្លែឈើ ប៉ុន្តែក្នុងបរិមាណមិនប្រមាណទេ។

ប្រយោជន៍របស់វាគឺ អាចធ្វើឲ្យរាងកាយ កាត់បន្ថយការបឺតស្រូបកូលេស្តូរ៉ល ពីសាច់សត្វ ដែលប្រៀបដូចជាជួយជំងឺបេះដូងផងដែរ៕