អាកាសយានិកចិនម្នាក់ត្រូវផ្អាកពីការងារ ដោយសារតែគាត់អញ្ជេីញនារីម្នាក់ឱ្យចូលក្នុងបន្ទប់បើកបរយន្តហោះក្នុងពេលកំពុងហោះហេីរ

139


អាកាសយានិកចិនត្រូវផ្អាកការងារ ដោយសារតែគាត់អញ្ជេីញនារីម្នាក់ឱ្យចូលក្នុងបន្ទប់អាកាសយានិកក្នុងពេលកំពុងហោះហេីរពាក់កណ្តាលផ្លូវក្នុងដំណេីរហោះហេីរក្នុងស្រុកមួយ។  រូបថតដែលបង្ហោះដោយនារីរូបនោះនៅតាមបណ្តាញសង្គមបានបង្ហាញរូបនាងអង្គុយកៅអីអាកាសយានិក​ និងលេីកម្រាមដៃជាសញ្ញា​ V ក្នុងសម្លៀកបំពាក់ស៊ីវិល។

 

ប្រភព CNN