រូបភាពបង្ហាញពីសួតរបស់អ្នកដែលបានជក់បារី អស់រយៈពេលរាប់សិបឆ្នាំ (មានវីដេអូ)

327


មនុស្សជាច្រើនព្រួយបារម្ភអំពីសុខភាពរបស់ពួកគេ តែនៅពេលពួកគេប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាសុខភាពជាក់លាក់ហើយមិនយកចិត្តទុកដាក់លើអនុសាសន៍របស់វេជ្ជបណ្ឌិតឡើយ។ មនុស្សរាប់ពាន់លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកកំពុងជក់បារី។ វេជ្ជបណ្ឌិតនិងអ្នកជំនាញកំពុងព្រមានឥតឈប់ឈរអំពីការគំរាមកំហែងសក្តានុពលនៃការជក់បារី ប៉ុន្តែអ្នកជក់បារីហាក់ដូចជាមិនអើពើសោះឡើយ។
ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីពួកគេអាចនឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលឃើញរូបភាពនៃសួតពណ៌ខ្មៅនៃអ្នកជក់ថ្នាំជក់ដែលមានរយៈពេល ៣០ ឆ្នាំ។ ពួកវារលាកដោយសារតែសំណល់ថ្នាំជក់រាប់សិបឆ្នាំនិងមានពណ៌ធ្យូង។ បុរសនោះបានស្លាប់ដោយសារជំងឺសួត ហើយសួតរបស់គាត់ត្រូវបានគ្រូពេទ្យយកចេញនៅមន្ទីរពេទ្យ Wuxi People ក្នុងទីក្រុង Jiangsu ប្រទេសចិន។ អ្នកជំងឺគឺជាអ្នកបរិច្ចាគសរីរាង្គប៉ុន្តែវេជ្ជបណ្ឌិតដឹងថាសួតគ្មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការប្តូរសរីរាង្គទេ។