វិធីសាស្ត្រងាយៗ ព្យាបាលជម្ងឺក្តៅខ្លួន ដោយខ្លួនឯងនៅផ្ទះ

439


ខាងក្រោមនេះជា វិធីសាស្រ្តក្នុងការ ព្យាបាលដោយខ្លួនឯង ករណីមានអាការៈក្តៅខ្លួន ដែលយើងអាចអនុវត្ត៖

 

១. លេបថ្នាំបញ្ចុះកម្តៅ Paracetamol ឬក៏ Ibuprofen តាមវេជ្ជប​ញ្ជាត្រឹមត្រូវ

 

២. ផឹកទឹកឲ្យបានច្រើន

 

៣. ជៀសវាងការផឹកស្រា តែ និង កាហ្វេ ព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យខ្សោះជាតិទឹកក្នុងខ្លួន

 

៤. ជូតខ្លួននឹងទឹកក្តៅឧណ្ហៗ ជៀសវាងការងូតទឹកត្រជាក់

 

៥. បើកកង្ហារ ដើម្បីប្រើប្រាស់ខ្យល់ ជួយបន្ថយកម្តៅ

 

៦. សម្រាកឲ្យបានច្រើន

 

ប្រភព https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/fever