លទ្ធផលផ្លូវការចេញពីប៉ាស័រ បញ្ជាក់ថាអ្នកទេសចរ២០នាក់នៅលើកប៉ាល់ WESTERDAM មិនមានផ្ទុកមេរោគកូរ៉ូណានោះទេ

47


យោងតាមហ្វេសបុករបស់នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លង CDC បានបង្ហោះមុននេះទាក់ទងនឹងភ្ញៀវទេសចរណ៍នៅលើនាវា ដែលយកសំណាកទៅពិនិត្យនៅប៉ាស័រ បានឲ្យដឹងថា៖ “លទ្ធផលផ្លូវការនៃការពិនិត្យវិភាគសំណាកចំពោះអ្នកទេសចរតាមកប៉ាល់ Westerdam ចំនួន២០នាក់ ដោយវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា បង្ហាញថា អវិជ្ជមានវីរុសកូរ៉ូណាប្រភេទថ្មី”៕