ព័ត៌មានដែលថា “រួមភេទទៀងទាត់អាចព្យាបាលជម្ងឺ Covid 19” មិនមែនជាការពិតទេ!

62


ថ្មីៗមកនេះ មានការចែករំលែកតាមបណ្តាញសង្គម Facebook និង WhatsApp ជាច្រើន ដែលបានបង្ហាញនូវរូបភាពលោក Wolf Blitzer អ្នកអានព័តមានប្រចាំបណ្តាញទូរទស្សន៍ CNN រួមទាំងចំនងជើងដែលមានន័យថា ការរួមភេទទៀងទាត់ អាចសម្លាប់វីរុសកូរ៉ូណា ““Constant sex kills coronavirus,”។

ដោយឡែកការពិត គេមិនបានឃើញព័តមាននេះនៅលើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ CNN ឡើយ។ វាគ្រាន់តែជាព័តមានក្លែងក្លាយតែប៉ុណ្ណោះ!


ប្រភព africacheck.org