តើវីរុសកូវីដ១៩ អាចឆ្លងតាមរយៈអាងហែលទឹកដែរឬទេ?

76


លោកស្រីSakamoto Fumie នៃមន្ទីរពេទ្យអន្តរជាតិ St. Luke ជាអ្នកជំនាញខាងវិធានការប្រឆាំងនឹងការឆ្លងបានមានប្រសាសន៍ថា យើងមិនចាំបាច់គិតច្រើនអំពីការឆ្លងតាមរយៈទឹកនៅក្នុងអាងហែលទឹកឬងូតទឹកទេ។ បើទោះបីជាទឹកបានកខ្វក់ជាមួយវីរុសក៏ដោយ ក៏វានឹងត្រូវរលាយបាត់បង់សមត្ថភាពឆ្លង ពេលដែលប៉ះជាមួយទឹក។

ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រី Sakamoto និយាយថា ហានិភ័យនៃការឆ្លងមេរោគមាន ប្រសិនបើអ្នកប៉ះកន្លែងដែលមានមេរោគ ដូចជាបន្ទប់ចាក់សោររឺបន្ទប់ផ្លាស់ប្តូរខោអាវ ដែលមនុស្សជាច្រើនប៉ះលើផ្ទៃនោះ។ នាងណែនាំកុំឱ្យមនុស្ស ប៉ះមុខមាត់ច្រមុះនិងភ្នែកមុនពេលលាងដៃឱ្យបានស្អាត។

ប្រភព NHK